Leśny ogród w Warszawie


    Realizacja z 2018 roku związana z rozbudową budynku mieszkalnego i przearanżowaniem ogrodu o miękkich, falujących liniach rabat roślinnych na bardziej nowoczesną, minimalistyczną. Powierzchnia ogrodu to 1850 m2.

    Ogród położony jest na terenie mieszanego lasu liściastego; głównie brzóz i dębów.

    Celem nadrzędnym było zachowanie jak największej ilości istniejących wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo drzew i krzewów oraz bylin wraz z wkomponowaniem nowej części budynku i tarasu w ogród.

    projekt: mamArchitekci Sp. z o.o.,  Ewa Potapow